Zdravo okolje in pravilna prehrana v vrtcu sta predpogoj za zdrav način življenja, zato si zaposleni prizadevamo omogočiti vsem otrokom, da v polni meri razvijejo svoje telesne, psihične in socialne potenciale. Zdravstvene in prehranske vsebine so vpete v vzgojno delo, poudarjen je dejaven in izkustven pristop. V vsakodnevnih dejavnostih vzpodbujamo zdrav stil življenja in prehrane za vse, ki smo v vrtcu.

Organizatorka prehrane in ZHR:
NEŽA NJEŽIČ ZAJC

051 264 889
(torek in sreda)