Predstavniki Občine Borovnica:

 1. Monika Remškar
 2. Matjaž Ocepek
 3. Uroš Jelovšek

Predstavniki Sveta staršev šole:

 1. Tina Vuleta
 2. Nina Scortegagna Kavčnik

Predstavniki Sveta staršev vrtca:

 1. Aljoša Žerjav

Predstavniki zaposlenih v Enoti šola:

 1. Darjan Geohelli
 2. Metka Pristavec-Repar
 3. Marko Žitko

Predstavniki zaposlenih v Enoti vrtec:

 1. Klara Bajec
 2. Pia Janja Kranjez

 

Predsednica Sveta je Metka Pristavec – Repar, namestnica predsednice pa Nina Scortegagna Kavčnik.

 

Zapisniki so na vpogled v tajništvu šole.