Javljanje odsotnosti
031/205-769 (odjava s sms sporočilom)
V obvestilo napišite: ime, priimek, skupina in datum/e odsotnosti.
 

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

 

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

 

 
 

Vloga za otvoritev trajnika

Lestvica za plačilo (2021)

 

NOVOLETNI SEJEM VRTCA BOROVNICA

Letos nam razmere zaradi trenutne situacije glede COVID-19  ne omogočajo izvedbe tradicionalnega  Novoletnega sejma pred Osnovno šolo dr. Ivana Korošca Borovnica, kjer smo z vami z veseljem pokramljali in vam ponudili naše izdelke.

Ker smo v pripravo izdelkov vložili veliko truda in časa smo se odločili, da letos organiziramo

spletni sejem.

Vabimo vas, da si našo ponudbo ogledate na strani https://forms.gle/CAyYq1caZDJMdNw78.

Izbrane izdelke boste lahko prevzeli v petek, 18.12.2020 med 16.00 in 19.00 uro

v enoti Kapljica – zdravstveni dom, Mejačeva ulica 3.

Prosimo vas da pri prevzemu upoštevate splošna priporočila za preprečevanje okužbe z COVID-19.

 

* Izvedbo novoletnega sejma je sofinanciral Šolski sklad OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.*

 

Želimo vam lepe praznike,

kolektiv vrtca Borovnica

 

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je od 26.10.2020 do nadaljnega  v vrtcu organizirano samo NUJNO VARSTVO.

Do nujnega varstva so upravičeni starši, zaposleni pri delodajalcih, ki opravljajo dela, pomembna za delovanje družbe in države (npr. zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji ter v službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva) in nimajo možnosti za drugo varstvo.

Potrebe po nujnem varstvu za en teden naprej sprejemamo do petka v tekočem tednu na elektronski naslov vrtec.os-ikbo@guest.arnes.si.

Ob prijavi navedite od – do katere ure bo vaš otrok v vrtcu prisoten, saj bomo na podlagi tega oblikovali skupine. Prav tako sporočite, če vaš otrok ne bo v vrtcu prisoten cel teden.

Za prijavo otroka v varstvo oba starša potrebujeta potrdilo delodajalca, da opravljata delo, nujno za državo in družbo.

V času zaprtja vrtcev so starši oproščeni plačila vrtca, v kolikor otrok vrtca ne obiskuje.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vam želimo da ostanete zdravi.

Vodstvo vrtca

Sklep župana

 

ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20-ZZUOOP)

OPROSTITEV PLAČILA VRTCA

Starši, katerih otroci od 1. oktobra 2020 ne obiskujejo vrtca zaradi odrejene karantene, so za dneve odsotnosti otroka iz vrtca oproščeni plačila za vrtec. Povračilo se zagotavlja iz državnega proračuna občinam v višini oprostitve plačila staršev za vrtce. Navodila za pripravo zahtevkov in obrazce zahtevkov vam bomo posredovali v posebni okrožnici.

 

 

OBVESTILO – POLOŽNICE ZA OKTOBER –

SPREMEMBA PLAČILNIH ROKOV

 

Vse starše obveščamo, da je s sprejetjem Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 ZZUOOP (Uradni list RS št.152/20) prišlo do spremembe pri plačilnih rokih za plačilo obveznosti za vrtec in šolo (31. člen ZZUOOP):

»Ne glede na 82. člen ZIUZEOP se plačilni rok 60 dni ne uporabi v primeru, ko dolžnik ni gospodarski subjekt iz prvega odstavka 6. člena ZPreZP-1.«

Iz tega sledi, da za vrtce, šole in zavode ne velja več 60 dnevni plačilni rok, kadar je dolžnik fizična oseba (starši…). To pomeni, da boste predvidoma v začetku prihodnjega tedna starši prejeli položnice za plačilo obveznosti za mesec oktober z rokom plačila 18. 11. 2020. Hkrati pa vam bo v novembru zapadla tudi položnica za plačilo obveznosti za mesec september (rok plačila 30. 11. 2020).

 

V situaciji, ko je delovanje šole in vrtca omejeno, vas še enkrat spomnimo na možnost prejemanja računov v elektronski obliki bodisi v obliki e-računa v spletno banko ali v PDF obliki po e-pošti (zaščiteno z geslom).

 

 

OBVESTILO V ZVEZI Z OPOMINI ZARADI NEPLAČANIH ZAPADLIH OBVEZNOSTI

Spoštovani starši!

Minilo je že kar nekaj časa, odkar smo nazadnje pošiljali opomine zaradi neplačanih zapadlih obveznosti. Le-te so sicer vedno prikazane na zadnjem izdanem računu, bodisi za obveznosti za otroke v šoli ali za obveznosti za otroke, ki obiskujejo vrtec. Tukaj lahko dodamo še opombo, da se za šolo in vrtec vodi ločen obračun in ob prehodu otroka iz vrtca v šolo nimamo možnosti prikazovati neporavnanih zapadlih obveznosti iz vrtca na računih, ki jih otrok prejema potem v šoli.

Predvidoma v prihodnjem tednu bomo pričeli z izterjavo neporavnanih zapadlih obveznosti v šoli in vrtcu. Vsi, ki še imate neporavnane dolgove, boste tako prejeli opomine.

V primeru morebitnih vprašanj smo vam na voljo po e-pošti ali telefonu.

Borovnica, 21. 10. 2020 Računovodstvo šole in vrtca

 

 

Vladni odlok o rabi mask v šoli in vrtcu

OBVESTILO Vlada Republike Slovenije je 18. 9. 2020 ob 21. uri na dopisni seji sprejela »ODLOK o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2« (v nadaljevanju »Odlok«).

S tem aktom, objavljenim v uradnem listu (https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020124.pdf),

se uveljavljajo novi preventivni ukrepi, ki bodo za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa veljali od ponedeljka, 21. 9. 2020.

 

SKLEP O POSTOPKU UKREPANJA OB PREKORAČITVI 9-URNEGA PROGRAMA VRTCA IN DOLOČITVI CEN ZAMUDNIH UR V VRTCU PRI OŠ DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA  (sklep) (izjava)

Znižano plačilo vrtca - obdobje prejemanja
Sklep Sveta zavoda glede javljanja odsotnosti otrok
Vloga za subvencioniranje tabora v naravi / plavalnega opismenjevanja