Vsi zaposleni v našem vrtcu se zavedamo, da vrtec obstaja zaradi otrok in za otroke. Svoje delo želimo opravljati kakovostno, z vsem spoštovanjem do otrok. Skupaj s starši in vsemi tistimi, ki jim je pomembno otrokovo dobro, želimo poskrbeti, da bo naš vrtec kraj prijetnih doživetij in pozitivnih izkušenj za otroka.

Vsi sodelujoči si prizadevamo ustvarjati prijetno klimo, ki bo omogočala učenje in vzgojo otrok preko igre v igralnicah in na prostem ter dajala staršem zaupanje v vrtec, da bodo z veseljem pripeljali otroke v družbo vrstnikov. Predvsem pa ne bomo nikoli pozabili na toplino in dobre medsebojne odnose, saj bomo le na ta način uspešni pri vzgojnem delu z otroki, ki so nam zaupani.

Otrok v zdravem in varnem okolju se ob medsebojnem  sodelovanju in strokovni podpori lahko uči na igriv način in raste v sproščeno, ustvarjalno, samostojno in odgovorno osebo. Trudili se bomo ustvarjati pogoje za zdravo in srečno otroštvo in s tem sledili naši viziji:

 

»PUSTIMO OTROKU BITI OTROK.

Cilji kurikula za vrtce

  • Odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke.
  • Pestra ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih.
  • Uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati omogoča poglobljenost na določenih področjih.
  • Omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino.
  • Oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (sprejetost ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno zgradbo).
  • Upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok.
  • Dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu.
  • Posodabljanje in reorganizacija časa, prostora in opreme v vrtcu.
  • Večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev.
  • Vloga evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu.Izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.