Ravnatelj: DANIEL HORVAT01 75 72 504
Pomočnica ravnatelja: SONJA PRISTAVEC SABINA MIKLAVČIČ01 75 72 530
041 575 432
e-pošta: vrtec.os-borovnica@guest.ames.si
Tajništvo: MILANKA LAZIČ01 75 72 500
Računovodstvo: MATEJA GERDINA
SAŠA ŽAGAR
01 75 72 518
01 75 72 503
Svetovalna delavka za vrtec: KATARINA FILIPIČ051 264 899
e-pošta: katarina.filipic@guest.arnes.si
Organizatorka prehrane in ZHR:
NEŽA NJEŽIČ ZAJC
051 264 889
(ponedeljek in torek)
e-pošta: neza.njezic-zajc@guest.arnes.si
Enota ŽAREK - šola01 75 72 528
031 404 890
Enota KAPUICA - zdr.dom 031 416 478
Enota SONČEK - Breg01 36 32 580
051 337 366
Enota ZARJA - blok041 309 015
Enota MAVRICA031 205 769