DNEVNI PROGRAM (6–9 UR) ŠTEVILO OTROK
NA DAN 1. 9. 2021

 1–3 leta:    prvo starostno obdobje, 7 oddelkov

 

3–6 let:      drugo starostno obdobje, 8 oddelkov

80

 

164

 

POLDNEVNI PROGRAM (4–5 UR) ŠTEVILO OTROK
NA DAN 1. 9. 2021

1–3 leta:    prvo starostno obdobje

3–6 let:      drugo starostno obdobje

2

6