Pravilnik o rezervacijah


Vloga za znižanje plačila vrtca iz zdravstvenih razlogov – rezervacija
Vloga za uveljavljanje počitniške rezervacije


Uveljavljanje rezervacije v vrtcu zaradi zdravstvenih razlogov ali počitniške odsotnosti

Pravna podlaga: Pravilnik o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti (Ur. l. RS, št. 57/5.7.2013)

Starši otrok, za katere občina Borovnica krije del cene programov vrtca, lahko uveljavljajo pravico do začasnega izpisa otroka iz vrtca v primeru:

  • daljše počitniške odsotnosti, najmanj 30 do največ 60 koledarskih dni, v času od 15. junija do 15. septembra. Starši, ki imajo otroke v vrtcu pri OŠ dr. I. Korošca borovnica, oddajo vlogo v vrtcu Borovnica. Starši, ki imajo otroke v drugih vrtcih, oddajo vlogo v vrtcu, ki ga otrok obiskuje in  na Občini Borovnica.
  • daljše odsotnosti zaradi bolezni otroka, najmanj 20 zaporednih delovnih dni, skupno trajanje največ 60 dni letno. Starši oddajo vlogo na Občini Borovnica ali v vrtcu (ki jo takoj posreduje na občino) najkasneje petnajsti (15.) delovni dan po končani odsotnosti.