ZDRAVJE V VRTCU

Celoletni projekt poteka pod vodstvom Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Rdeča nit letošnjega šolskega leta je »Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost«. Sodelujejo vse skupine.

 

V sklopu projekta se bodo v drugem starostnem obdobju izvajale tudi delavnice v sodelovanju z ZD Vrhnika. Medicinska sestra za zobozdravstveno preventivo Zdenka Suhadolnik bo otrokom pokazala pravilno čiščenje zob in skrb za zdravje v času epidemije covid-19, medicinske sestre za zdravstveno vzgojo pa se bodo z otroki pogovorile o higieni in o tem, kako lahko sami poskrbimo za svoje zdravje.

 

Upoštevaje epidemiološke razmere bodo otroci od treh let naprej opravili sistematski pregled zob v zobozdravstveni ambulanti ZD Borovnica.

Koordinatorica: Sabina Miklavčič


VARNO S SONCEM

Cilj projekta je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem UV sevanja in vzpodbuditi otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju v času vročih dni. Sodelovale bodo vse skupine.

Projekt poteka v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in se bo izvajal od maja do septembra 2022.

Koordinatorica: Sabina Miklavčič


MALI SONČEK

Namen projekta je obogatitev programa na področju gibanja s sodobnimi gibalnimi in športnimi spoznanji in vsebinami. Poudarek je na igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku.

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase.

Program Mali sonček je prilagojen starosti otrok in zajema pohode, vožnje s poganjalci, skiroji, tricikli, kolesi (glede na starost), igre na snegu, igre z vodo, naravne oblike gibanja, igre z žogo, gibanje v povezavi z ritmom, za starejše otroke pa tudi rolanje in drsanje. Otroci za usvojene naloge prejmejo nalepke in jih prilepijo v knjižico. Sodelujejo otroci od 2 let dalje.

Koordinatorica: Sabina Miklavčič


TEDEN EVROPSKE MOBILNOSTI: Živi zdravo, potuj trajnostno.

Namen projekta je ozavestiti otroke in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. Otroci bodo na primeren način spoznali, da ljudje s svojim vsakodnevnim delovanjem in odločitvami vplivamo na naravno in družbeno okolje.

Projekt bomo izvajali med 16. in 22. 9. 2021.

Obeležili bomo tudi Dan brez avtomobila, 22. 9. 2021, ko bodo na Paplerjevi ulici in na parkirišču vrtca potekale različne dejavnosti.

Vsebine bodo v posameznih skupinah potekale celo leto.

Koordinatorica: Sabina Miklavčič


TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE

Teden kulturne dediščine je nacionalni medresorski projekt, v katerega so vključene vse generacije in skorajda vsi slovenski kraji. Letošnje leto poteka pod sloganom »Dober tek «.

Pojem kulturne dediščine je vsebovan v vseh naštetih pojavnih oblikah in je hkrati tudi del lokalne, regionalne in nacionalne evropske identitete. Je nosilka našega znanja in vrednot, zato smo kulturno dediščino dolžni spoštovati in razvijati vsi – posamezniki, institucije in država.

V projekt, ki bo potekal med 27. 9. in 8. 10. 2021, bodo vključene vse vrtčevske skupine.

Koordinatorka: Tina Mazi


Projekti na nivoju vrtca


OHRANIMO NAŠ PLANET

V okviru projekta bomo ločevali različne odpadke, zbirali pokrovčke in kartuše, varčevali z naravnimi viri, materialom in za ustvarjanje uporabljali čim več odpadnega materiala. Dejavnosti se bodo odvijale po skupinah celo leto.

Projekt se bo zaključil ob dnevu zemlje, 22. aprila 2022, z ustvarjalnimi delavnicami v dopoldanskem času.


EKO VRT 

Eko vrt bomo v letošnjem šolskem letu oblikovali tako, da ga bodo otroci lahko spoznavali preko senzoričnih čutil. Oblikovan bo v dveh sklopih: del z zelišči in senzorični del – čutna pot, nekaj prostora pa bomo tudi namenili prosti rasti različnih sadik.

Koordinatorki projekta: Natalija Strmšek in Anja Bole


KNJIŽNA VZGOJA

Vsi oddelki bodo izvajali program knjižne vzgoje. Najmlajši jo bodo izvajali v okviru skupine, s knjižnim nahrbtnikom, na obisk bodo povabili tudi knjižničarko. Oddelki II. starostnega obdobja bodo imeli bralno značko, priložnostno bodo obiskovali krajevno in šolsko knjižnico. Vsakdanji jutranji krog s knjigo je že utečena stalnica.

S Pravljico na potepu bomo 2. 4. 2022 obeležili Mednarodni dan otroške knjige.

Veliko pozornosti bomo posvetili širjenju besedišča, z ustreznimi spodbudami razvijali vidno in slušno zaznavanje ter fonološko zavedanje ter razvijali interes za branje.

Dejavnosti se bodo izvajale po skupinah.


TEDEN OTROKA 

Teden otroka je projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni. Letošnji Teden otroka bo potekal med 4. 10. in 10. 10. 2021.

Tema Tedna otroka bo »Razigran uživaj dan!«.

Dejavnosti se bodo izvajale po skupinah.


TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Izvedli ga bomo 19. 11. 2021. Na ta dan otroke seznanjamo o pomenu zajtrka in prednostih lokalno pridelanih živil, o pomembnosti kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje.

Dejavnosti se bodo izvajale po skupinah.


 VESELI DECEMBER

Z različnimi dejavnostmi bomo otrokom popestrili praznični mesec: Miklavžev zajtrk, peka piškotov, čajanka za otroke, izmenjava predstav, novoletni ples, novoletna tržnica, obisk dedka Mraza.

Koordinatorka: Nina Kacjan Ben Taher


KULTURNI MESEC

Mesec februar je v našem vrtcu obarvan z raznovrstnimi dogodki in dejavnostmi na področju kulture. Kulturni praznik bomo obeležili po vhodih, se pogovarjali o kulturnem obnašanju, spoznavali slovenske simbole, pripravili koncert.

Kulturni mesec bomo zaključili s pustno zabavo, 1. marca 2022, v dopoldanskem času.

Koordinatorka: Maša Gala


CICI VESELA ŠOLA

Izvajale jo bodo starejše skupine: Želvice, Lastovke in Lisičke.

Otroci bodo zabavne naloge reševali v dopoldanskem času in si za to zaslužili priznanje.

Koordinatorica: Sabina Miklavčič


CICI MATURA in IZMENJAVA OTROK

Otroke bomo za eno šolsko uro odpeljali v šolo, kjer jih bo prevzela učiteljica, mi pa bomo v vrtec odpeljali prvošolce. Ta oblika seznanjanja s šolo je za predšolske otroke pozitivna, saj je njihov prvi stik s šolo sproščen in prijazen, šolarji pa tudi radi obiščejo vrtec in se spomnijo, kako je bilo.

Otroci, ki bodo drugo leto predšolski, bodo z reševanjem ugank in petjem dokazali, da bodo zasluženo nasledili otroke, ki bodo odšli v šolo. Predali jim bomo »maturantski« klobuček in zapeli cici maturantsko himno.

Koordinatorka: Mojca Rebula