Svet staršev vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka v septembru. Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

 

VRSTA ODDELKA IME SKUPINE IME  IN PRIIMEK STARŠA
predstavnik namestnik

 

I. STAROSTNO

OBDOBJE

 

 

STORŽKI Uroš Jagodič Tanja Ramić
ČEBELICE Jelena Bojić Miha Petrič
BIBE Tanja Antonijević Eva Rabič
PIKAPOLONICE Zoran Petrović Žiga Pelko
ŽABICE Aleksandra Ožegović Tina Hasanović
MIŠKE Matic Sopotnik Amra Čaušević
MEHURČKI Sebastjan Svete Valerija Trček

II. STAROSTNO

OBDOBJE

 

KAPLJICE Alja Kogovšek Neža Novak
KLOBUČKI Nina Kovač Kaja Hadalin
MURENČKI Nikolina Božičević Teja Zimic
MAČKONI Marjana Skokić Špela Jereb
PRAVLJIČNI JUNAKI Eva Švigelj Alenka Jelovšek
LISIČKE Tjaša Gorjup Maja Jovičić
ŽELVICE Sašo Bučan Ana Pivk
LASTOVKE Matej Košir Barbara Dimc