ZGODOVINA VRTCA – SPREHOD SKOZI ČAS

Leta 1954 je Ljudski odbor na pobudo Društva prijateljev mladine ustanovil vrtec v Borovnici. Prve prostore je 23 otrok dobilo v Drašlerjevi hiši na Stari postaji. Število otrok je neprestano nihalo, zaposleni so se hitro menjavali, materialne razmere so postajale vedno težje, zato se je vrtec leta 1965 preselil v center Borovnice v stavbo izseljene občine.  Leta 1967 je med prvimi v Sloveniji uprava vrtca organizirala malo šolo za 20 otrok.

1.10.1970 se je vrtec priključil k osnovni šoli. Prostore je bilo potrebno prenoviti, vrtec je dobil novo opremo in igrišče. Število otrok je naraščalo, prostori so bili majhni in vlažni, še vedno se je kurilo na peči. Na šolski konferenci je bil izražen predlog, da bi se vrtec odcepil od šole in se priključil Vzgojno varstvenemu zavodu Vrhnika.

Leta 1977 smo se priključili VVZ Vrhnika. Prenovili so vrtec, napeljali centralno kurjavo, odprli še en oddelek. Vrtec je obiskovalo 63 otrok. Potrebe po varstvu so še naraščale, zato je občina s pomočjo kemične tovarne Fenolit zgradila v šolskem letu  1980/1981 montažni vrtec z dvema oddelkoma na Bregu. Še vedno pa  nismo imeli varstva za najmlajše, zato se je leta 1982 ustanovila varstvena družina, ki je sprejela 6 dojenčkov.

Od leta 2015 dalje ostaja število oddelkov 14, število otrok pa se je povzpelo na okrog 250.

Več o zgodovini vrtca