Gledališke in lutkovne predstave

NASLOV PREDSTAVE IZVAJALEC ČAS IZVAJANJA
Cepetavček Gledališče Ku-Kuc 9. 11. 2021
Krtek Zlatko ali kakec, ki je padel z neba Lutkovno gledališče Fru-Fru 11. 2. 2022
Ti in jaz * Umetniško društvo AEIOU 15. 4. 2022

* Predstava bo izvedena za enoto Breg.

Predstave bodo potekale v skladu s priporočili NIJZ.


Obisk institucij, prireditev, razstav, izleti

Vzgojiteljice organizirajo dejavnosti izven zgradbe in igrišča (prevozi z avtobusom, vlakom, spremstvo) v skladu s 43. členom Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS št. 75/05, 82/05, 76/08).

 

PREVOZ VSEBINA SKUPINA ČAS
lastni prevoz Ulovka – Planina nad Vrhniko Lastovke 19. 10. 2021
Pravljični Šumberk Lastovke junij 2022

avtobus

 

Zavod Škrateljc: Škratji Kras (Škrati v Štanjelu) Lastovke 22. 9. 2021
Mestni muzej – Dom nekoč

Želvice

Lisičke

3. 11. 2021

4. 11. 2021

Ljubljanski grad, vožnja z vzpenjačo, lutkovni muzej Pravljični junaki oktober 2021
Kino Dvor Pravljični junaki december 2021
Izlet na Ljubljanski grad

Mačkoni, Pravljični junaki,

Lisičke, Želvice

oktober 2021

marec, april 2022

Obisk lutkovnega gledališča Ljubljana Mačkoni, Pravljični junaki, Lastovke, Kapljice, Lisičke, Murenčki, Klobučki, Želvice januar, maj 2022 glede na termine
Železniški muzej Lastovke januar 2022
Polhkov doživljajski park

Želvice,

Lisičke,

Mačkoni, Pravljični junaki

oktober 2021

maj 2022

junij 2022

Izlet v Močilnik – Retovje Klobučki, Kapljice, Murenčki pomlad 2022
Kekčeva dežela Lastovke, Lisičke, Želvice

junij 2022

 

 

Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti so dejavnosti, ki so storitvene in ne sodijo v kurikulum vrtca. Izvajajo se predvsem na željo staršev. Dodatna dejavnost ne posega v program vrtca in se izvaja šele po končanem programu.

 

VSEBINA IZVAJALEC ČAS IZVAJANJA
ples Diana Dance sreda 15.30–16.15, v TVD
telovadba TVD Partizan torek, četrtek