Skrb za zdravje otrok v vrtcu se prepleta skozi vsa področja dela. Med najpomembnejše preventivne ukrepe v vrtcu v smislu ohranjanja in krepitve zdravja prištevamo: skrb za ustrezno higieno in preprečevanje okužb, preprečevanje poškodb, zagotavljanje kakovostne prehrane in pravilnega odnosa do prehranjevanja, vzpodbujanje telesnih dejavnosti. Dolžnost vsakogar izmed nas je, da skrbi za svoje zdravje. Otrokom pa moramo to odgovornost privzgojiti že v zgodnjem otroštvu, za kar pa jim moramo biti dober vzgled.