Sodelovanje vrtca s starši je nujen pogoj za dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje. Sodelovanje med starši in vrtcem temelji na skupnem cilju – omogočiti optimalno vzgojo in razvoj otroka ter srečno in zdravo otroštvo. Dobro partnersko sodelovanje med starši in vzgojitelji je zelo pomembno.

 

Oblike sodelovanja
  • Vsakodnevni kontakti in pogovori s strokovnimi delavkami ob sprejemanju in oddajanju otroka omogočajo sprotno posredovanje informacij o otroku in vzgojni dejavnosti.
  • Govorilne ure, ki bodo potekale enkrat mesečno po dogovoru s starši in strokovnimi delavkami iz oddelka, bodo omogočale redno komunikacijo, poglobljen pogovor o otroku (poznavanje in razumevanje otrokovega razvoja) ter obojestransko reševanje problemov za dobrobit otrok.
  • Roditeljski sestanki: starši se seznanijo s strokovno vsebino in se aktivno vključujejo v vzgojno dejavnost oddelka z vprašanji, razmišljanji, predlogi …
  • Vključevanje v redno vzgojno delo: spremljanje, vključevanje na pobudo vzgojiteljice ali otrok.
  • Delavnice, izleti, prikaz dejavnosti, kjer imajo starši možnost neposredno spoznavati in opazovati sodelovanje in vključevanje otroka v posamezne dejavnosti.
  • Druženja otrok, staršev in strokovnih delavk – različne vsebine po oddelkih.
  • Postopno vključevanje otroka v vrtec: starši so ob otroku in ga postopno navajajo na novo okolje in ločevanje od njih, kar je za otroka, ki gre prvič od doma, veliko bolj prijazno in manj stresno.

 

VSEBINA SREČANJ ODDELEK ČAS
pogovorne ure vsi oddelki po dogovoru
uvajanje otroka v vrtec novinci v oddelkih ob prihodu novincev
roditeljski sestanek vsi oddelki september, junij
oddelčni nastop za starše vsi oddelki po dogovoru
jesenski pohod vsi oddelki 15. 10. 2021
ustvarjalne delavnice vsi oddelki po dogovoru
božično-novoletna tržnica vsi oddelki december 2021
materinski dan – oddelki se predstavijo vsi oddelki marec 2022
Gumbkov tek – zaključno srečanje vsi oddelki  junij 2022
oglasne deske za starše po vhodih celo leto
zbiralne akcije vsi oddelki celo leto