LOGOPEDSKI KOTIČEK (nagovor, zgibanka1, zgibanka2)


»Gibanje je ključ do dobrega počutja in optimalnega vsestranskega razvoja, ki odpira vrata kakovostnemu življenju.«

Izbor vrednot, ki nas vodijo pri delu:

  • pojmovanje otroštva kot enkratnega, posebnega in bistvenega obdobja v človekovem življenju;
  • vrednotenje in negovanje tesnih vezi med otrokom in družino;
  • spoštovanje dostojanstva, vrednosti in enkratnosti vsakega posameznika oziroma posameznice;
  • pomoč otrokom in odraslim pri razvoju njihovih potencialov, ki temeljijo na zaupanju, spoštovanju in pozitivnem pristopu
  • z gibanjem in aktivnostmi tako zunaj kot notri do boljšega zdravja in s tem varnejšega okolja.

Naloga vsakega vzgojitelja oziroma udeleženca v vzgojno izobraževalnem procesu je soustvarjanje pozitivne klime in varnega vrtca:

  • Kultura vrtca je sinergija splošno sprejetih prepričanj in vrednot, s katerimi je določeno, kaj je v konkretnem okolju vrtca pomembno, cenjeno, vredno in primerno – poštenost, iskrenost, odgovornost, profesionalnost, ustvarjalnost, skrb za zdravje.
  • Staršem damo vedeti, da njihovo razmišljanje razumemo in sprejemamo.

Staršem damo vedeti, da so dobri starši.