Vpis v vrtec

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka od starosti najmanj 11 mesecev do vstopa v OŠ.

Za vpis otroka starši izpolnite obrazec Vlogo za vpis otroka v vrtec, ki ga dobite v vrtcu ali na vrtčevski spletni strani ter ga pošljete po pošti ali pa oddate v tajništvo šole v mesecu februarju. Število na novo vključenih otrok je odvisno od števila izpraznjenih mest.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Sestavo komisije določi ravnatelj, kriterije za sprejem pa občina ustanoviteljica.

Za novo šolsko leto sprejemamo vloge do 28. 2. v tekočem letu.

Dostopnost