Do zapiranja lokacij in združevanja skupin lahko prihaja ob praznikih in med šolskimi počitnicami. To so predvidoma jesenske počitnice, božično-novoletni prazniki, zimske počitnice (februar), prvomajski prazniki ter poletne počitnice (julij, avgust). V tem času bomo zbrali prijave in na osnovi števila prijav organizirali dežurne skupine.

Enota SONČEK,
Breg 63
051 337 366
Enota KAPLJICA
zdr.postaja,
Mejačeva 3
031 416 478
Enota ZARJA – blok,
Ob Borovniščici 20
041 309 015
Enota ŽAREK v šoli,
Paplerjeva 15
01 75 72 528
031 404 890

ENOTA/LOKACIJA DNEVNI POSLOVNI ČAS LETNI POSLOVNI ČAS
MAVRICA/Paplerjeva 5 5.30–17.00 Posluje vse leto.
ŽAREK/v šoli 6.00–16.00 V času praznikov ter v juliju in avgustu so otroci združeni v enoti Mavrica, na lokaciji Paplerjeva 5, Borovnica.
SONČEK/Breg 6.00–16.00
ZARJA/Ob Borovniščici 6.00–16.30
KAPLJICA/zdravstvena postaja 6.00–16.00


Ravnatelj:
DANIEL HORVAT
01 75 72 504


Pomočnici ravnatelja:
SONJA PRISTAVEC
SABINA MIKLAVČIČ

01 75 72 530 / 041 575 432
vrtec.os-ikbo@guest.arnes.si


Tajništvo:
MILANKA LAZIČ
01 75 72 500


Računovodstvo:
MATEJA GERDINA
01 75 72 518

SAŠA ŽAGAR
01 75 72 503


Organizatorka prehrane in ZHR:
NEŽA NJEŽIČ ZAJC (torek in sreda)
e-pošta: neza.njezic-zajc@guest.arnes.si


Spletna stran: http://www.osborovnica.si
E-pošta šola:os-borovnica@guest.arnes.si
E-pošta vrtec:vrtec.os-ikbo@guest.arnes.si


Št. transakcijskega računa: SI56 0110 0600 8338 822
Davčna številka: 27688836
Matična številka: 5088321


Ustanovitelj: Občina Borovnica