Uvajanje

Za starše in otroke je vstop v vrtec pomembna odločitev. Večina otrok in staršev jo lažje premosti, če imajo za to dovolj časa.

PRIPRAVA NA VSTOP V VRTEC

Z otrokom se pogovarjajte o vrtcu kot zanimivem in prijetnem kraju, kjer se bo igral z drugimi otroki, risal, pel… S strokovnimi delavci se pogovorite o spalnih, prehranjevalnih in drugih navadah, morebitnih boleznih in alergijah, navajanju na čistočo. Če je otrok vajen dude oziroma stekleničke, mu je v času vstopa v vrtec ne vzemite. Kasnejši čas bo za to primernejši.

Najboljša popotnica za uvajanje in kasnejše dobro počutje otrok v vrtcu je zaupljiv in sodelovalen odnos med starši in strokovnimi delavci vrtca.

UVAJANJE V VRTEC

To je čas, ko starši in otroci skupaj spoznajo novo okolje in ljudi v njem.
Dolžina uvajanja je odvisna od posameznega otroka, najpogosteje traja vsaj teden dni. Prvi dan otroci in starši navadno preživijo čas v vrtcu skupaj, v naslednjih dneh se podaljšuje čas bivanja otroka in navajanje na samostojnost brez prisotnosti starša. Uvajanje otroka poteka v medsebojnem dogovarjanju staršev in vzgojiteljice in se prilagaja odzivu otroka.

Nekateri otroci začetnih težav nimajo, pri večini pa otrok se prilagoditvene težave kažejo na različne načine. Nekateri se oklepajo staršev in jočejo ob ločitvi, spet drugi ob prihodu.  V prvih dneh samostojnega bivanja v vrtcu lahko manj pojedo in težje zaspijo, v popoldanskem času od staršev zahtevajo več pozornosti kot sicer.

PO UVAJANJU

Slovo od otroka naj bo kratko, saj se večina otrok ob dolgem slovesu težje loči od staršev. Predvsem otroka ne sprašujte, če je žalosten, če želi ostati v vrtcu… Ne dajte otroku možnosti, da se odloča namesto vas, saj tega otrok ne zmore. Vse to bo podaljšalo otrokovo prilagajanje.

Starši se lahko z vzgojiteljico dogovorite in kasneje pokličete in povprašate o počutju otroka. Vaše razpoloženje odločilno vpliva na reakcije otrok, saj zelo tenkočutno zaznavajo vaše morebitne stiske.

Vstop v vrtec je za otroka velik in pomemben korak od domačega do širšega okolja. Razumljivo je, da je otroku najlepše v družbi staršev, vendar naj bi prav z vašo pomočjo otroci postali samostojni in zadovoljni mladostniki in odrasli.