Obveznosti staršev v zvezi z bivanjem otroka v vrtcu

 • zagotovitev spremstva otroka na poti v vrtec in iz vrtca,
 • sporočanje odsotnosti,
 • seznanitev strokovnih delavcev vrtca z morebitnimi zdravstvenimi težavami in posebnostmi otroka (pred vstopom v vrtec oziroma ob pojavu težav),
 • skupaj z delavci vrtca ustvarjanje pogojev za kvalitetno življenje in delo otrok v vrtcu,
 • sprotno prebiranje obvestil na oglasnih deskah,
 • spoštovanje sprejetih dogovorov,
 • sporočanje sprememb podatkov, ki jih potrebujemo.

 

Obveznosti staršev v zvezi s preprečevanjem širjenja nalezljivih bolezni.
V vrtec naj starši pripeljejo le zdravega otroka. Bolan otrok se bo bolje počutil in se hitreje pozdravil v domačem okolju. S tem bomo preprečili tudi širjenje nalezljivih bolezni na druge otroke v vrtcu.

 

Pravice staršev

 • vpogled v kurikulum vrtca
 • obveščenost o življenju in delu vrtca
 • zaščita zasebnosti oziroma varstvo osebnih podatkov
 • postopno uvajanje otroka v vrtec
 • sodelovanje pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu