Svet staršev vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka v septembru. Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

 

 ODD. IME SKUPINE IME  IN PRIIMEK STARŠA
predstavnik namestnik

 

 

I. STAR.
OBD.

 

 

ČEBELICE Jelena Bojić Miha Petrič
CEPETAVČKI Nikolina Božičević Alen Pogačar
PIKAPOLONICE Andreja Potočnik Zoran Petrović
BIBE Marjan Horvat Boštjan Šebenik
MIŠKE Matic Sopotnik Amra Čaušević
VETRNICE Rok Piltaver Rok Turšič
KAPLJICE Branka Brancelj Kular Neža Novak
MAČKONI Marjana Skokić Špela Jereb
II. STAR.
OBD.

 

SOVICE Rok Suhadolc Bernard Nežič
PRAVLJIČNA VAS Eva Švigelj Neža Koritnik Šemiga
ŽELVICE Karolina Jamnik Cerk Sašo Bučan
LISIČKE Tea Garašević Maja Jovičić
ROŽICE Simon Punčuh Miha Baus
SONČNICE Vesna Sever Borovnik Jure Rejec
ZVEZDICE Simon Babič Peter Žitko