Skupni projekti na državnem nivoju
ZDRAVJE V VRTCU

Celoletni projekt poteka pod vodstvom Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Rdeča nit letošnjega šolskega leta je tako kot lani »POČUTIM SE DOBRO«.

V projektu sodelujejo vse skupine.

Koordinatorica: Sabina Miklavčič

VARNO S SONCEM

Cilj projekta je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem UV sevanja in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. V projekt so vključene vse skupine.

Projekt poteka v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

S projektom bomo začeli spomladi 2021.

Koordinatorica: Sabina Miklavčič

MALI SONČEK

Namen projekta je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi in športnimi vsebinami. Poudarek je na igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku.

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase.

Program Mali sonček je prilagojen starosti otrok. Otroci za usvojene naloge v knjižico prejmejo nalepke. Sodelujejo otroci od 2 let dalje.

Koordinatorica: Sabina Miklavčič

TEDEN EVROPSKE MOBILNOSTI  

Namen projekta je ozavestiti otroke in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. Otroci bodo na primeren način spoznali, da ljudje s svojim vsakodnevnim delovanjem in odločitvami vplivamo na naravno in družbeno okolje.

Vsebine se navezujejo na lanskoletni projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah.

S projektom bomo začeli v tednu evropske mobilnosti (16. 9–22. 9. 2020).

Vsebine bodo v posameznih skupinah potekale celo leto.

Koordinatorica: Sabina Miklavčič

TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE

Teden kulturne dediščine je nacionalni medresorski projekt, v katerega so vključene vse generacije in skorajda vsi slovenski kraji. Letošnje leto poteka pod sloganom »Spoznaj? Varuj! Ohrani«.

Pojem kulturne dediščine je vsebovan v vseh naštetih pojavnih oblikah in je hkrati tudi del lokalne, regionalne in nacionalne evropske identitete. Participira tudi znanje in vrednote vseh nas, zato smo kulturno dediščino dolžni spoštovati in razvijati mi vsi, posamezniki, institucije in država.

V projekt bodo vključene vse skupine.

Koordinatorka: Tina Mazi

Projekti na nivoju vrtca
OHRANIMO NAŠ PLANET

V okviru projekta bomo ločevali različne odpadke, zbirali pokrovčke in kartuše, varčevali z naravnimi viri, varčevali z materialom in za ustvarjanje uporabljali odpadni material. Dejavnosti projekta se bodo odvijale celo leto.

Projekt se bo zaključil ob dnevu zemlje, 22. aprila 2021, z ustvarjalnimi delavnicami v dopoldanskem času.

Na našem ekološkem vrtu (Zalarjev in Košutov vrt) bomo skrbeli za nekaj gredic, na katere bomo spomladi posejali in posadili različno zelenjavo. Otroci bodo ob delu na vrtu spoznavali, kako se prideluje hrana, kako nastane seme, seznanili se bodo z različnim vrtnim orodjem in s postopki za obdelovanje zemlje. Pridelke bomo vključevali v našo prehrano.

Dejavnosti za oddelke v enoti Zarja v bloku in v enoti Sonček na Bregu bodo prilagojene njihovim prostorskim razmeram.

Koordinatorka projekta:  Tina Mazi

KNJIŽNA VZGOJA

Vsi oddelki bodo izvajali program knjižne vzgoje. Najmlajši jo bodo izvajali v okviru skupine, na obisk bodo povabili tudi knjižničarko. Oddelki II. starostnega obdobja bodo priložnostno obiskovali krajevno in šolsko knjižnico.

S Pravljico na potepu bomo aprila obeležili Mednarodni dan otroške knjige.

Veliko pozornosti bomo posvetili širjenju besedišča, z ustreznimi spodbudami razvijali vidno in slušno zaznavanje ter fonološko zavedanje ter razvijali interes za branje.

Dejavnosti se bodo izvajale po skupinah.

TEDEN OTROKA  

Teden otroka je projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni. Letošnji Teden otroka bo potekal od 5. 10. do 11.  10. 2020.

Tema letošnjega Tedna otroka je »Odgovor je pogovor«.

Dejavnosti se bodo izvajale po skupinah.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Otroke seznanjamo o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje. Na zajtrk bomo povabili tudi g. ravnatelja, g. župana in predstavnika čebelarjev.

Dejavnosti se bodo izvajale po skupinah.

VESELI DECEMBER

Z različnimi dejavnostmi bomo otrokom popestrili praznični mesec: Miklavžev zajtrk, peka piškotov, čajanka za otroke, izmenjava predstav, novoletni ples, novoletna tržnica, obisk dedka Mraza.

Koordinatorka: Maša Gala

KULTURNI MESEC

Mesec februar je v našem vrtcu obarvan z raznovrstnimi dogodki in dejavnostmi na področju kulture. Kulturni praznik bomo obeležili po vhodih, se pogovarjali o kulturnem obnašanju in spoznavali slovenske simbole.

V sklopu kulturnega meseca bomo organizirati tudi pustno zabavo, 16. februarja 2021, v dopoldanskem času v TVD Partizan.

Koordinatorka: Tjaša Javornik

CICI VESELA ŠOLA

Izvajale jo bodo starejše skupine: Sončnice, Rožice in Zvezdice.

Otroci bodo naloge reševali v dopoldanskem času in si za to zaslužili priznanje.

Koordinatorica: Sabina Miklavčič

CICI MATURA in IZMENJAVA OTROK

Otroke bomo za eno šolsko uro odpeljali v šolo, kjer jih bo prevzela učiteljica, mi pa bomo v vrtec odpeljali prvošolce. Ta oblika seznanjanja s šolo je za predšolske otroke  pozitivna, saj je njihov prvi stik s šolo sproščen in prijazen, šolarji pa se tudi radi spet sprostijo v vrtcu.

Izvedbo dejavnosti bomo prilagajali epidemiološki sliki.

Ravno tako bomo upoštevali priporočena ravnanja NIJZ glede izvedbe Cici mature.

Otroci, ki bodo drugo leto predšolski, bodo z reševanjem ugank in petjem dokazali, da bodo zasluženo nasledili otroke, ki bodo odšli v šolo. Predali jim bomo »maturantski« klobuček in zapeli cici maturantsko himno.

Koordinatorka: Pia Janja Kranjez

POPOLDANSKA DRUŽENJA S STARŠI

JESENSKI POHOD

Ob svetovnem dnevu hoje 15. 10. 2020 se bodo vse skupine podale na jesenski pohod.

MATERINSKI DAN

V tem šolskem letu bomo ob materinskem dnevu organizirali dejavnosti po posameznih skupinah.

GUMBKOV TEK

Tradicionalno popoldansko srečanje s starši vseh skupin, ki so vključene v naš vrtec.

To bo hkrati tudi zaključno druženje za vse, junija 2021.

Koordinatorka: Jana Sedej

NOVOLETNI SEJEM

V sodelovanju z Občino Borovnico in osnovno šolo bomo v začetku decembra prižgali praznične luči. Na tradicionalni tržnici vam bomo otroci in zaposleni iz vrtca in šole ponudili drobna darilca. Na ta način zbrani prostovoljni prispevki se zbirajo v šolskem skladu vrtca in šole.

Koordinatorka: Anja Bole