Standardni programi v okviru kurikula

DNEVNI PROGRAM (6–9 UR) ŠTEVILO OTROK
NA DAN 1. 9. 2020

 1–3 leta:    prvo starostno obdobje, 7 oddelkov

3–6 let:      drugo starostno obdobje, 8 oddelkov

84

170

 

POLDNEVNI PROGRAM (4–5 UR) ŠTEVILO OTROK
NA DAN 1. 9. 2020

1–3 leta:    prvo starostno obdobje

3–6 let:      drugo starostno obdobje

/

4