Vključujejo izvedbeni kurikulum in storitveno dejavnost.  Gre za več dnevno izvajanje dejavnosti izven vrtca oziroma kraja bivanja otrok.

Dopoldansko vadbo izvajajo strokovne delavke, popoldanska vadba v TVD Partizan pa poteka pod vodstvom zunanjih izvajalcev.

 

VSEBINA ČAS IZVAJANJA
Tabor v Logarski dolini (Sončnice, Rožice, Zvezdice)

 3. 5. 2021 – 7. 5. 2021,

v dveh skupinah

Plavalni tečaj v Logatcu (Sončnice, Rožice, Zvezdice) 15. 3. 2021 – 19. 3. 2021
Tabor na kmetiji Davčen, Ožbet, Tavčar (Lisičke, Želvice, Pravljična vas) Junij 2021