Ravnatelj: Daniel Horvat

Pomočnica ravnatelja-vrtec: Sonja Pristavec
nadomešča: Sabina Miklavčič

Tajnica-VIZ: Milanka Lazić
Računovodkinja: Damijana Stražišar

DEŽURNA ŠTEVILKA: 031 205 769

Enota Sonček
Breg 63
01 36 32 580
051 337 366

Enota Zarja
Ob Borovniščici 20
041 309 015

Enota Žarek v šoli:
Paplerjeva 15
01 75 72 528

Enota Kapljica – zdravstveni dom
Mejačeva ulica 3
031 416 478

Spletna stran: http://www.osborovnica.si
E-pošta šola:os-borovnica@guest.arnes.si
E-pošta vrtec:vrtec.os-ikbo@guest.arnes.si

Št. transakcijskega računa: 01205-6030644550
Davčna številka: 27688836
Matična številka: 5088321

Ustanovitelj: Občina Borovnica