V šolskem letu 2020/2021 bomo spremljali epidemiološko sliko in priporočila NIJZ.

Če bodo epidemiološke razmere to dopuščale, bomo naknadno izbrali eno predstavo.

Za otroke bodo lutkovne predstave izvajale strokovne delavke vrtca.

Obisk institucij, prireditev, razstav, izleti

Vzgojiteljice organizirajo dejavnosti izven zgradbe in igrišča (prevozi z avtobusom, vlakom, spremstvo) v skladu s 43. členom Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ( Ur. l. RS št. 75/05, 82/05, 76/08).

PREVOZ VSEBINA SKUPINA ČAS
lastni prevoz Izlet na Sv. Ano Bibe Marec 2021
Izlet v ZOO Ljubljana Sončnice Junij 2021
avtobus Obisk Lutkovnega gledališča Ljubljana Mačkoni, Pravljična vas, Želvice, Sovice, Zvezdice, Rožice Termin bo znan naknadno
Obisk želežničarskega muzeja Želvice, Lisičke Termin bo znan naknadno
Kino Dvor Zvezdice, Rožice Januar 2021
Tehniški muzej Bistra Sončnice 16. 10. 2020
Mestni muzej Ljubljana Sončnice 22. 3. 2021
Pot močvirskih škratov – Mali plac Bevke Sončnice, Zvezdice, Rožice Pomlad 2021

Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti so dejavnosti, ki so storitvene in ne sodijo v kurikulum vrtca. Izvajajo se predvsem na željo staršev. Dodatna dejavnost ne posega v program vrtca in se izvaja šele po končanem programu.

 

VSEBINA IZVAJALEC ČAS IZVAJANJA
ples Nataša Beltran – Diana dance

sreda 15.30 – 16.15

petek 15.15 – 16.00

balet Baletno društvo Labod četrtek 15.00 – 16.00
telovadba TVD Partizan torek, četrtek

 

Dejavnosti se izvajajo v TVD Partizan.