SPOROČANJE ODSOTNOSTI OTROK
najkasneje do 8.30 ure zjutraj
SMS sporočilo na dežurno številko
031 205 769
odjava-prehrana-vrtec.borovnica@guest.arnes.si
Ravnatelj: DANIEL HORVAT 01 75 72 504
Pomočnici ravnatelja:
SONJA PRISTAVEC
SABINA MIKLAVČIČ

01 75 72 530
041 575 432
Tajništvo: MILANKA LAZIĆ  01 75 72 500
Računovodstvo:
MATEJA GERDINA
SAŠA ŽAGAR
 01 75 72 518
Svetovalna delavka za vrtec:
KATARINA FILIPIČ
 051 264 899
Organizatorka prehrane in ZHR:
NEŽA NJEŽIČ ZAJC
051 264 889
(ponedeljek in torek)
Enota ŽAREK v šoli  01 75 72 528
 Enota KAPLJICA – zdr.dom  031 416 478
Enota ZARJA v bloku 041 309 015
Enota SONČEK na Bregu 01 36 32 580
051 337 366